A projekt során szakmai tanulmányutak, képzések kerülnek megvalósításra, amely során a humán közszolgáltatásban résztvevő szakemberek számára nyíllik lehetőség szakmai tudásukat és tapasztalataikat bővíteni.

A programok érintik a konzorciumi települések hivatalainak munkatársait, az óvodák, helyi szociális intézmények, közművelődési és kulturális intézmények dolgozóit.

Nyelvtanfolyam a humán közszolgáltatásban dolgozó munkatársak számára

2020. augusztus 24-én, 6 településen kezdődnek meg azok a 60 órás nyelvtanfolyamok, amelyeket a humán közszolgáltatásban dolgozó munkatársak számára szervezünk.

Összesen 60 munkatárs számára nyílik lehetőség arra, hogy 8 hónapon keresztül, heti 2 órás kiscsoportos képzésen vegyen részt és fejlessze angol nyelvű kommunikációs készségeit.

A cél az, hogy mukatársaink magabiztosabbá váljanak az idegen nyelven történő kommunikáció terén, képesek legyenek alapszinten információt biztosítani angol nyelvű szóbeli és írásbeli megkeresések esetében is és ezáltal bővüljön azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amit a lakosság elérhet helyben.

A tanfolyam végén munkatársaink nyelvi kompetenciáit méréssel állapítják meg, amely igazolásáról tanúsítványt is kapnak. 

A nyelvtanfolyamot a Katedra Nyelviskolával együttműködve bonyolítjuk le. 

Szakmai tanulmányutakon vettek részt a települések humán közszolgáltatásban résztvevő szakemberei

A projekt kezdete óta több rövidebb, 1-2-3 napos tanulmányúton vettek részt a települések munkatársai. Ezek a tanulmányutak azt a célt szolgálják, hogy kiszakadva a mindennapi munkából és a megszokott környezetből, intenzív impulzusok, hatások érjék a munkatársakat, más szemszögből nézzék saját munkájukat és legyenek befogadóak más módszerek, nézőpontok és ismeretek felé.

A projekt során az első két évben az alábbi szakmai tanulmányutak valósultak meg.

  1. Maroslele humán közszolgáltatásban dolgozó munkatársai Makóra látogattak, ahol megismerték az helyi önkormányzat intézményfenntartó és elsősorban turisztikai célokat szolgáló tevékenységét.
  2. Kiszomborról utaztak Gyulára az óvodapedagógusok, ahol egy óvodát látogattak meg, amelyben módszertani megbeszélést, jó gyakorlatok kölcsönös bemutatását végezték.
  3. A kiszombori iskola nevelőtestülete is Gyulát célozta meg, ahol egy iskolát látogattak meg és a pedagógiai munkát érintő tapasztalatcserét valósítottak meg.
  4. A földeáki óvodapedagógusok Zsámbékra látogattak, ahol két napos tanulmányút során a helyi óvoda működését ismerték meg részletesen.
  5. A maroslelei óvoda munkatársi közössége három napos, intenzív szakmai úton vett részt Szombathelyen, ahol egy gyógypedagógiai intézményt, egy alternatív pedagógiai rendszerű óvodát látogattak és imsertek meg, valamint a Savaria Egyetemi Központ továbbképző intézete által tartott műhelymunkán vettek részt.
  6.  A Mindszenti Károly Óvoda pedagógusai a környeztei nevelés témakörében vettek részt jó gyakorlat megismerését célzó úton Szegeden, az egyetemi Füvészkertben.

További szakmai utak és jó gyakorlatok megismerését célzó programok a projekt későbbi időszakában kerülnek megvalósításra.

Testvértelepülési látogatások

A projektben résztvevő települések életében fontos szerepet töltenek be a testvértelepülések, amelyekkel hosszú ideje fennálló kapcsolatot ápolnak. Ezek a kapcsolatok eddig többnyire a kulturális élet területét érintették, azonban sokkal több lehetőség rejlik bennük. 

A projektben a testvértelepülési együttműködések révén a szakmai tapasztalatszerzés és lehetővé válik, így a települések a humán közszolgáltatásában dolgozó munkatársak számára több napos, összetett szakmai programot biztosító programokat szerveznek.

Mártély, Mindszent, Magyarcsanád és Apátfalva települések is bekapcsolódnak a fenti tevékenységekbe, annak érdekében, hogy testvértelepüléseik önkormányzati működését, intézményfenntartói tevékenységét, a közösségszervezési, kulturális, oktatási és egészségügyi alapellátás szervezésének módszereit valamint a helyi civil szervezetekkel kiépített együttműködéseket megismerjék.

Ezidáig, a 2020. márciusában kitört járványügyi vészhelyzet miatt csak Mártély Község Önkormányzata szervezte meg és bonyolította le a programot, de terveink szerint a projekt későbbi szakaszában ezt pótolja a többi érintett önkormányzat is.